INTERAKCIÓ PRODUKCIÓ KFT.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(videó alapú weboldal és WebManVideo szolgáltatásokhoz)

 

ÉRVÉNYES 2011.02.01.-TŐL

KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2011.01.15.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A SZOLGÁLTATÓ:Neve: Interakció Produkció Kft.
Címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 4.
Cgj.sz.: 01-09-697368
Központi telefonszám: +36 (1) 789-91-26
Központi faxszám: +36 (1) 788-56-68
Email cím: kapcsolat@interakcio.hu

I. AZ ÁSZF TÁRGYA:


Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Ptk.-ban foglalt rendelkezések kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak.

Értelmező rendelkezések

1)    Szerződés: a szerződő Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik.

2)    Dokumentáció: minden a jelen szerződés tárgyával összefüggésben keletkezett leírás, terv, a vállalkozás tárgyának esetleges levédetéséhez készült minden irat.

3)    Termékek, szolgáltatások: mindazon szerződéses javak, dokumentumok és eszközök, amelyeket a Vállalkozónak a Szerződés értelmében biztosítani kell, illetve a Szerződés teljesítése során keletkezik.

4)    Brief: a megrendelés melléklete, amelyben a Megrendelő rögzíti a Szolgáltatás tárgyára vonatkozó elképzeléseit, valamint az alapvető adatokat.

5)    Videó publikáció (VP): A helyszínen forgatott videókat és különböző tartalmakat (szöveg, fotó, térkép adat, megosztás) magában foglaló tartalom, ami egy ezen tartalmak megjelenítésére alkalmas lejátszóban jelennek meg a Megrendelő weboldalán. A videó publikációk alapdíjában egy összefoglaló videó és négy részlet videó szerepel, illetve a további szöveges, fénykép és térkép információs adatok. Plusz díjért a videó publikációban további részlet videók helyezhetőek el.

6)    Összefoglaló videó: Kb. 60 másodperc hosszúságú videó, mely a lejátszóban a videdó publikáció indító videója, mely a videó publikációban található információkat foglalja össze.
7)    Részlet videó: Kb. 20-40 másodperces videók, melyek a videó publikáció videó szalag menüjében helyezkednek el és a videó publikáció egyes rész témáit mutatják be.

8)    Videó alapú weboldal (VAW): A videó publikációk Megrendelő weboldalán történő kihelyezésével válik a Megrendelő weboldala videó alapúvá.

9)    WebManVideo (WMV): Egy kommunikátor által képben-hangban elmondott üzenet, mely egy erre alkalmas lejátszóban megjelenik a Megrendelő oldalán.

10)    Flash lejátszó: a Flash lejátszó a felhasználó számítógépére telepített média tartalom megjelenítésére alkalmas szoftver, amely a Hosting szolgáltatás keretében tárolt videó tartalom, Streaming adatfolyam útján történő továbbítását követően a felhasználó számítógépén, a „megérkezéskor”, a kódolt videó tartalom dekódolását, lejátszását elvégzi.

11)    Hosting: a Hosting szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás, ahol az adatközpontban elhelyezett kiszolgáló szerver erőforrásait több felhasználó között osztják el. Az adatközpont nagy sávszélességű internet kapcsolattal rendelkezik a külvilág, illetve az internet felhasználók irányába. Minden felhasználó videó tartalma dedikált tárhelyet foglal el, amelynek nyilvános tartalma az interneten keresztül érhető el.

12)    Streaming: a Sreaming egyidejű, vagy azonnali adatfolyam, általában tömörített multimédiás információ interneten keresztül történő továbbítása, amely kevésbé célozza meg a videó tartalom teljes hűségű visszaállítását, elsősorban az azonnaliságra, késlekedés nélküli megjelenítésre összpontosít.
Ez a folyamatos adatátviteli technológia lehetővé teszi az adatok kisebb csomagokban történő folyamatos Streaming közvetítését, amelyeket a beérkezésükkor a számítógépre telepített lejátszó azonnal egyenként értelmez, és a felhasználó számára folyamatosan „összefűzve” lejátszik.
A média szerverek teszik ezeket a tömörített fájlokat, illetve adatfolyamatokat elérhetővé a nyilvánosság számára. A kodekek szolgáltatják a megfelelő tömörítő/kibontó algoritmust a kódoló eszközök és lejátszók számára.
A szervereken és a lejátszókon ugyanarra a protokollra van szükség a „streaming” adatok továbbítására.

13)    URL: a webcím, más néven URL (mely a Uniform Resource Locator) egységes erőforrás-azonosító rövidítése), az interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek, videó tartalom) elérésének szabványosított címe.
A webcím egyetlen címben összefoglalja a média tartalom megtalálásához szükséges négy alapvető információt:
•    a protokollt, amit a célgéppel való kommunikációhoz használunk;
•    a szóban forgó gép vagy tartomány nevét;
•    a hálózati port számát, amin az igényelt szolgáltatás elérhető a célgépen;
•    a fájlhoz vezető elérési utat a célgépen belül

14)    Barter ügylet:
Kompenzációs ügylet.15)     Bizalmas információk:
Feleknek a jelen megállapodásban rögzített együttműködése keretében, az egymás előtt ismertté vált üzleti és üzemeltetési ügyekre vonatkozó olyan információk összessége, amelyeket Felek kifejezetten, akár írásban, akár szóban, bizalmasnak minősítettek. Felek bizalmasan kezelendő információnak tekintenek minden a jelen megállapodás időtartama és hatálya alatt a Szolgáltató, illetve a Megrendelő birtokába jutott, a partnerekre, ügyfelekre vonatkozó, üzleti és személyes adatot, különös tekintettel az utazásközvetítéssel, a jelen megállapodással összefüggő adatokat.

16)     Üzleti információk:
Minden a jelen megállapodás tárgyával összefüggő információ, amely nem minősül Bizalmas információnak, illetve az a Bizalmas információ, amely köztudomásúvá vált, illetve azon információk, melyek a Szolgáltatások, termékek közvetítése és nyújtása során az Ügyfelek tudomására jutottak

II. A MEGRENDELÉS TÁRGYA1.    Az Általános Szerződési Feltételek ismeretében Megrendelő megrendeli az Interakció Produkció Kft.-től mint Szolgáltatótól
-    a Megrendelő által megjelölt helyszínen leforgatásra kerülő - a Megrendelő gazdasági társaságát, cégét, üzletét, termékét stb. bemutató interjú alapú, kb. 60 mp hosszúságú összefoglaló videót, valamint 20-40 mp hosszúságú részletvideókat és további szöveges, képi és térkép adatokat tartalmazó- videó publikációt, melyek weboldalon történő kihelyezésével videó alapúvá teszi weboldalát,
-    a közösen kiválasztott színésszel green-box-ban leforgatandó, 20-30 mp hosszúságú bemutató videót - WebManVideo-t,

2.    Megrendelő a kért szolgáltatást a Megrendelő aláírásával, írásban, szóban (telefonon), elektronikus levélben vagy — célszerűen — a Szolgáltató honlapján található on-line megrendelőlap igénybe vételével rendelheti meg. Bármilyen formában történik is a megrendelés, igénye benyújtásával Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a Szolgáltató honlapján megtekinthető jelen általános szerződési feltételeket.

3.    A megrendelés írásban, szóban (telefonon), elektronikus levél útján történő elküldése, ill. annak visszaigazolását követően a Felek között szerződéses jogviszony jön létre, amely mindkét Fél számára kötelező erejű. A Felek közötti jogviszony kezdete a megrendelés visszaigazolásának ideje.

Társadalmi vagy politikai tárgyú megrendelés teljesítésére csak egyedi megállapodás alapján van lehetőség.

4.    A szolgáltatás tartalmazza a leforgatott video alapján a Szolgáltatás
-    legyártását
-    adaptálását (vágás, szerkesztés, megfelelő formátum konverzió) illetve
-    az így előállított tartalom hosting-ját, stream-elését a Szolgáltató tulajdonában lévő flash lejátszóban a Megrendelő által megjelölt weboldalra és üzemeltetési időtartamra,

Szolgáltató a videó publikáció legyártásához és megjelenítéséhez az alábbiakat biztosítja a Megrendelő részére (a Brief-ben foglaltak szerint):
•    helyszíni forgatáshoz stáb személyzet,
•    helyszíni forgatáshoz alkalmas technika (kamera, hangfelvételi eszközök, lámpapart)
•    képek, térkép adatok, szöveges információk megjelenítése a lejátszóban,
•    a Szolgáltató saját adminisztrációs felületet biztosít a Megrendelőnek a szolgáltatás kezelésére,
•    belépési azonosítót a rendszer használatához,
•    Megrendelő megjelenítheti a Szolgáltató által készített WebManVideo-t a saját weboldalán.

Szolgáltató a WebManVideo legyártásához és megjelenítéséhez az alábbiakat biztosítja a Megrendelő részére (a Brief-ben foglaltak szerint):
•    Kommunikátor,
•    stylist, ruha,
•    stúdió személyzet,
•    stúdió és a felvétel eszközei (kamera, hangfelvételi eszközök, lámpapark),
•    szövegíró, rendező, szöveg,
•    átklikkelési lehetőség: url megadása,
•    a Szolgáltató saját adminisztrációs felületet biztosít a Megrendelőnek a szolgáltatás kezelésére,
•    belépési azonosítót a rendszer használatához,
•    Megrendelő megjelenítheti a Szolgáltató által készített WebManVideo-t a saját weboldalán.

5.    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a már elindított megrendelését nem vonhatja vissza, a befizetett díjat és/vagy előleget nem igényelheti vissza, valamint köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit és munkadíját megtéríteni.

6.    A Megrendelő további videók előállítását kérheti utómunkával a felvett videó anyagokból a Szolgáltatótól, melyek költségét és az ÁSZF-től esetlegesen eltérő feltételeit a Felek külön megrendelőben határozzák meg. A Megrendelőben meg nem határozott feltételek esetén az ÁSZF-ben meghatározott feltételek az irányadóak.

III. GYÁRTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK, ÁRAK - FIZETÉSI FELTÉTELEK7.    Megrendelő a Szolgáltató által készített videó publikációt és WebManVideo gyártásáért az 1. sz. mellékletben- illetve az egyedi szerződésben - meghatározott összeget fizet Szolgáltató számára átutalással a Szolgáltató fenti számlájára.
A feltűntetett árak kizárólag magyarországi felvételekre érvényesek.

Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben rögzített ártól eltérő, ún. egyedi ár alkalmazására, a felek közötti külön megállapodás alapján.
Szolgáltató jogosult a honlapján akciót meghirdetni. Az akcióban meghirdetett szolgáltatásra is jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak az akcióban közzétett eltérő feltételek mellett.

Egyedi igény kiszolgálására egyedi megállapodás alapján van mód.
 
Egyedi esetben a számla kiegyenlítésére barter megállapodás keretében is sor kerülhet. Barter ügylet esetén, ha és amennyiben a Megrendelő szálláshely értékesítéssel foglalkozik, a feltételek a Megrendelő, a Szolgáltató és a Barter partnerrel kötött háromoldalú megállapodásban kerülnek megállapításra.

8.    Megrendelő a 7. pontban rögzített egyszeri összeget átutalásos számla ellenében két egyenlő részletben fizeti meg. Megrendelő vállalja, hogy az I. részletet előlegként a megrendeléskor kibocsájtott előleg bekérő alapján egyenlíti ki. A II. részlet megfizetését Megrendelő az elkészült videó publikáció, illetve WebManVideo elfogadást követően fizeti meg Szolgáltató számára átutalással. Az összeg Szolgáltató számláján történő jóváírást követően Szolgáltató Megrendelőnek átadja a szolgáltatás aktiválásához szükséges kódot.
Az elfogadás a Vállalkozó webes felületén történik.

9.    A videó publikáció, illetve a WebManVideo működéséhez szükséges eszközök és szoftverek bérletéért Szolgáltató az 1. sz. mellékletben feltűntetett bérleti díjat számítja fel Megrendelő számára, amelyet Megrendelő számla ellenében átutalással egyenlít ki.

10.    A havi díjak számlázása 6 havonta előre történik, ennél rövidebb idejű szolgáltatás esetén a teljes összeg előre esedékes. A szolgáltatás esetén nincs törthónap, minden megkezdett hónapban teljes havidíj fizetendő.

11.    Az üzemeltetés minimum időtartama videó publikáció esetén minimum 6 hónap, WebManVideo esetén pedig minimum 1 hónap A videó publikáció, illetve a WebManVideo esetében, eltérő egyéni megállapodás hiányában hat hónapot meg nem haladó szolgáltatás esetén a minimális üzemeltetési időtartam alatt rendes felmondásnak nincs helye.

12.    Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által kibocsájtott díjbekérőt a számlázási dátumoktól számítva 8 banki napon belül kiegyenlíti.

13.    A gyártás időtartama videó publikáció esetén 20 munkanap, WebManVideo esetén 15 munkanap. A felek a gyártás részleteit az ún. „BRIEF” elektronikus kitöltésével rögzítik, amit Szolgáltató elektronikusan megküldi Megrendelő részére, Megrendelő 24 órán belül módosítást kérhet. Ennek elmaradása esetén a gyártás az egyezetett Brief alapján megkezdődik, miután Megrendelő az előleg számlát kiegyenlítette.

A gyártási határidő kezdete: a brief visszaigazolása. A forgatás napját a Szolgáltató által felajánlott, Megrendelő által megjelölt napok közül Szolgáltató választja ki, amely napon Felek a szerződés szerint kötelesek rendelkezésre állni.

14.    Megrendelő a Szolgáltató által felkínált zenéből választhat, valamint az elkészült anyagot a Szolgáltató standard felirattal látja el.
A Megrendelő az általa választott és a „Brief”-ben rögzített stílus alapján felkínált ruhákból választhat a forgatási helyszínen (WebManVideo esetén).

Megrendelő a gyártás egyes részleteihez kapcsolódó elfogadást a jóváhagyandó anyag (pl. szöveg,) Megrendelőhöz való megérkezést követő 24 órán belül jóváhagyni köteles. Megrendelői késdelemmel az Szolgáltató teljesítési határideje meghosszabbodik.

Ha a teljesítésre Megrendelő késedelme okán később kerül sor Megrendelő nem jogosult sem kötbért, sem esetleges kárát követelni, azaz Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

Ha Megrendelő a felvétel időpontja előtt 48 órával nem fogadja el a Szolgáltatás egyes elemeit, illetve a legyártott Szolgáltatást a felvétel után öt munkanapon belül nem hagyja jóvá, illetve fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, a fenti határidőkkel a Szolgáltató teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik. Megrendelő ez esetben nem jogosult sem kötbért, sem esetleges kártérítést követelni Szolgáltatótól
Amennyiben Megrendelő Szolgáltatás elkészülte után a jóváhagyásáról 5 munkanap alatt nem nyilatkozik, Szolgáltató azokat Megrendelő által jóváhagyottnak tekinti. Megrendelő az elkészült videó publikáció, illetve WebManVideo hibáit, pontatlanságait a fenti határidőn belül jelezheti Szolgáltató felé. Szolgáltató javítási munkálataival a teljesítési határidő meghosszabbodik.

15.    Megrendelő vagy kapcsolattartója a stúdióban illetve a forgatás helyszínén köteles a leforgatott videó (szöveg, hang, kép) tartalmát jóváhagyni. A Megrendelő hibás rögzítés esetén a helyszínen kérheti a videó újra rögzítését, amely hibákat Megrendelő megelégedésére Szolgáltató köteles kijavítani, azaz a helyszínen a videót újra rögzíteni. Megrendelő a forgatást követően külön nyilatkozatban rögzíti, hogy a helyszínen minden előre egyeztetett elem, részlet, helyszín stb. rögzítése megtörtént.

Amennyiben Megrendelő kapcsolattartója a forgatáson nem jelenik meg, abban az esetben a rögzített felvételt (szöveg, hang, kép) Szolgáltató jóváhagyottnak tekinti.

Videó publikáció esetén a forgatásra előirányzott időtartam maximum 120 perc egy helyszínen.

16.    Az információs oldal első feltöltését Megrendelő külön kérésére Szolgáltató végzi el, a módosítások és további változtatások elvégzése Megrendelő feladata.

17.    Elfogadás után, minden további adatfrissítés a Megrendelő feladata és felelőssége, az ehhez szükséges keretrendszer működtetése Szolgáltató feladata.

18.    Megrendelő teljes anyagi és jog felelősséget vállal az általa jóváhagyott, és a kiválasztott színész által elmondott videó tartalmáért (szöveg, hang, kép), valamint a videóban jogalappal kifogásolt mulasztások anyagi és jogi következményeiért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás tartalmáért és az abban foglalt adatok és egyéb információk tartalmáért. A Szolgáltató fenntartja arra is a jogot, hogy a megtévesztő, vagy nem valós információkat illetve minden olyan adatot tartalmazó videó megjelenítését megtagadhatja, amely jogszabályba, így különösen a 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseibe ütközik (5. § - 8. §). Megrendelő tudomásul veszi, hogy őt, mint Megrendelőt terheli a felelősség az általa megadott valamennyi adat tartalmáért és azok valódiságáért.

Szolgáltató felhívására Megrendelő köteles dokumentumokkal alátámasztani az általa megrendelt tartalom jogszerűségét.

19.    A díjfizetési határidő elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a nyújtott szolgáltatás felfüggesztésére. Ismételt vagy tartós elmaradás esetén Szolgáltató jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására. Ilyen esetben a szerződés megszűnéséből eredő minden kár Megrendelőt terheli. A szolgáltatás felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt az elmaradt díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A díjfizetési határidő elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot felszámolni.

20.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes díjfizetés esetén Szolgáltató által részére küldött felszólítások díja Megrendelőt terheli. A felszólítások díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

21.    Szolgáltató fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására. Szolgáltató a változásról 30 napos határidővel elektronikus levélben értesíti Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő kifogásolja a díjak változását, az értesítést követő 8 napon belül élhet a szerződés felmondásának jogával. Ha Megrendelő a díjtételek változását a határidőn belül nem kifogásolja, az új díjak a következő díjfizetési időszakra érvénybe lépnek.

22.    Szolgáltató biztosítja Megrendelő számára a videó publikációk, illetve a WebManVideo-k elkészítéséhez szükséges működőképes, kifogástalan stúdiót, technikai infrastruktúrát, valamint a szintén az elkészítéshez szükséges szakembereket és a WebManVideo esetében a szereplő(ke)t, illetve a hostoláshoz és stream-eléshez kapcsolódó alkalmazások és informatikai rendszerek üzemeltetését, amelyek magukban foglalják a rendszerek teljes körű felügyeletét, hibaelhárítását, naprakészen tartását, konfigurálását és az ügyfélszolgálat üzemeltetését. A kész videó publikációt és WebManVideo-t, Megrendelő csak a Szolgáltató rendszerében üzemeltetheti.

23.    Megrendelő tudomással bír arról, hogy csak a Szolgáltató által biztosított lejátszóval jogosult az anyag megjelenítésére. Az esetben, ha Megrendelő jogosulatlanul más lejátszót használ, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

24.    A szolgáltatást Szolgáltató részéről akkor is teljesítettnek kell tekintetni, ha Megrendelő a rendelkezésére bocsátott tartalmat nem, vagy nem teljes egészében veszi igénybe. Nem jelent jogalapot a díj elengedésére vagy mérséklésére, ha Megrendelő az általa igényelt szolgáltatás ideje alatt rövidebb vagy hosszabb ideig nem üzemeltet semmiféle szolgáltatást, vagy a szolgáltatás üzemeltetését felfüggeszti, szünetelteti vagy megszünteti, ha az általa igényelt Szolgáltatást saját honlapjára nem vagy csak későbbi időpontban illeszti be.

25.    Ha a szolgáltatásban Szolgáltatónak felróható okból fennakadás fordul elő, Megrendelő kérheti a tárgyidőszakra eső fizetési kötelezettség egyszeri arányos csökkentését. A Megrendelőnek ilyen okból visszajáró összeget Szolgáltató a következő díjfizetési időszakban jóváírja. A fizetési kötelezettség csökkentése csak a fennakadás által érintett szolgáltatásra vonatkozik, annak érvénye nem terjed ki Megrendelő által az érintett szolgáltatással kapcsoltan vagy attól függetlenül igénybe vett más szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra.

26.    Szolgáltató továbbadott szolgáltatás esetén nem kötelezhető az általa a Megrendelő nevében és érdekében fizetendő díjak meghitelezésére, így a továbbadott szolgáltatás (szolgáltatások) díjának az eredeti szolgáltató felé történő megfizetését késleltetheti addig az időpontig, amíg meg nem győződött arról, hogy Megrendelő a részére kiszámlázott díjat megfizette. Szolgáltató nem visel felelősséget, ha Megrendelő késedelmes díjfizetése miatt a szolgáltatás nyújtásában bármilyen esemény - a szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése, megszüntetése - bekövetkezik.

27.    Szolgáltató az elkészült anyagon megjeleníti vízjelét, ami Szolgáltató felületének minősül.

28.    Megrendelő tudomással bír arról, hogy a megjelenés felhasználása illeti meg a jelen szerződés feltételei között, de a megjelenés/felvétel tulajdonjogával Szolgáltató rendelkezik.

IV. RENDELKEZÉSEK EGYEDI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE ÉS MÓDOSTÁSÁRA29.    A szolgáltatás igénybevételére kizárólag a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi megrendelés alapján van mód. Az egyedi megrendelés az általános szerződési feltételekkel együtt érvényes.

30.    Ha az általános szerződési feltételek módosulnak, erről Szolgáltató a Megrendelőt 30 napon belül köteles értesíteni.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket, ha a szolgáltatási szerződésben a vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételei megváltoznak, vagy erre jogszabály-változásokat követően kerül sor, vagy hatósági döntés indokolja, vagy az árakban változás történik.

Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos értesítési kötelezettségének a következő módon tesz eleget:
a) Megrendelő közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); vagy
b) elektronikus levélben;
c) egyéb távközlési úton,
d) fentiekkel egyidejűleg Szolgáltató az értesítést a honlapján is közzéteszi.

Megrendelő köteles tájékoztatni Szolgáltatót, ha elektronikus címe módosul, tudomására hozva új elektronikus címét. Ennek elmaradása Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha Megrendelő ez okból nem kapja meg az értesítést.

A szerződés módosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá.

A tudomásul vétel formái:
-    amennyiben Megrendelő a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől (kézhezvételtől) számított 8 napon belül Szolgáltatónál nem él észrevétellel,
-    vagy esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő.

31.    A Szolgáltató nem köteles az értesítési határidőket az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti vagy, ha a módosítással kizárólag a Megrendelőt terhelő díj csökken.

32.    Amennyiben a módosítás Megrendelő számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, Megrendelő az értesítéstől számított 8 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szolgáltatási szerződést.

33.    Megrendelő nem mondhatja fel a szolgáltatási szerződést a 31. pont esetén, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és a szolgáltatási szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és Megrendelő felmondhatja a szolgáltatási szerződést.

34.    A szolgáltatási szerződés Szolgáltató általi felmondásának rendes felmondási ideje nem lehet kevesebb, mint 30 nap. A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell
- a felmondási időt,
- a felmondási idő lejártának napját.

35.    Ha a Szolgáltató részéről a felmondás oka a Megrendelő szerződésszegése, és a Megrendelő a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, a szolgáltatási szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

36.    A határozatlan idejű szerződés megszűnik, ha Felek közös megegyezéssel azt megszüntetik, ha Szolgáltató illetve Megrendelő jogutód nélkül megszűnik, valamint felmondással. A szerződés megszűnéséig Felek egymással szemben fennálló pénzügyi követeléseiket rendezik.

37.    A határozatlan idejű szerződést Megrendelő 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a 10-es pontban meghatározott minimális üzemeltetési idő figyelembevételével.

38.    Szolgáltató a szolgáltatási szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben Megrendelő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult Szolgáltató felmondani a szerződést, ha Megrendelő a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.

39.    Szolgáltató a szolgáltatási szerződést 15 napos határidővel mondhatja fel a szolgáltatási szerződés Megrendelő általi megszegése esetén. A 15 napos felmondási határidőre Szolgáltató akkor jogosult, ha
a) Megrendelő bármely módon akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató technikai rendszerének rendeltetésszerű működését, és Megrendelő ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg. Szolgáltató a szolgáltatási szerződés felmondását írásban, térti vevényes levélben köteles megküldeni;
b) Azonnali hatályú felmondásnak és a szolgáltatás megszűntetésének van helye, ha a Megrendelő a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja; a szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. szolgáltatási, fizetési) alól;
c) a szolgáltatásnak a Megrendelőben, egyedi szerződésben meg nem nevezett honlapokon túli beillesztése a szerződés súlyos megszegésének minősül. Erre való hivatkozással Szolgáltató a szerződést felmondhatja vagy a szolgáltatási díjat növelheti, amely díjat Megrendelő megtéríteni köteles.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK40.    Amennyiben bírósági vagy ügyészségi végzés, helyi hatóság vagy más hatóság Megrendelő hibájából Szolgáltató ellen eljárást indít, számára hátrányos döntést vagy ítéletet hoz, bírságot szab ki, vagy Szolgáltatót más módon elmarasztalja, Megrendelő köteles Szolgáltató helyett ezeknek a döntéseknek terhét és költségeit viselni.

41.    Szolgáltató nem tehető felelőssé, ha a szolgáltatás megszűnését vagy kimaradását, illetve Megrendelő adatainak elvesztését, sérülését, elérhetetlenné válását a Szolgáltató ellenőrzése alatt nem álló körülmény, elsősorban támadás, karbantartás vagy  más elháríthatatlan körülmény okozza.

42.    Vis maiornak számít minden olyan, a szerződő felek akaratán kívül bekövetkező esemény, amely előre nem látható vagy, ha igen, elkerülhetetlen és megakadályozza a Feleket a szerződésből fakadó kötelezettségük teljesítésében, beleértve a háborús vagy polgárháborús eseményeket, a terrorcselekményeket, természeti katasztrófát, rendkívüli időjárási viszonyokat, elemi csapást, járványokat, zavargást, súlyos balesetet, bűncselekményt. Ha vis maior esemény bekövetkezik, az erre hivatkozó fél köteles a másik felet erről és megszűnésének várható időpontjáról értesíteni, egyidejűleg javaslatot tenni az így jelentkező késedelem vagy hiba kiküszöbölésére.

43.    Amennyiben a szerződés szerinti teljesítést a vis maior véglegesen meghiúsítaná, úgy a Felek szerződési kötelezettségeik alól szabadulnak és nem alkalmazhatók a szerződésszegés jogkövetkezményei.

44.    A szolgáltatási szerződésből eredő jogvita esetén Felek elsősorban békés és jóhiszemű egyeztetések útján keresnek megoldást, ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

45.    Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége esetén az egész szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

46.    A szolgáltatási szerződés mellékletének kell tekinteni a Megrendelő által feladott megrendelést és a Szolgáltató által erre adott visszaigazolást. A melléklet (mellékletek) a szerződés szerves, különválaszthatatlan részét képezi (képezik).

47.    Felek kijelentik, hogy a megállapodást magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, az abban foglaltakat betartják és a megállapodásban írtakat, illetve a közös munka során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik. Szolgáltató kijelenti, hogy a a Szolgáltatásban megjelenő közzétételen túl harmadik félnek nem adja át a tudomására jutott információkat. A titoktartási kötelezettséget megszegő fél felel minden ez okból bekövetkezett kárért. A szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak előzetes írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése esetén – kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal jogosultak a szerződést felmondani. Szolgáltató jogosult az elkészült szolgáltatást referenciaként használni.

 

 

1. számú melléklet

 

A szolgáltatás díjai - WebManVideo
 
szolgáltatás megnevezése
Nettó ár bruttó ár
egység
WebManVideo gyártása
 
350.000,- Ft + Áfa
egyszeri díj

WebManVideo működéséhez szükséges eszközök és szoftverek bérlése (briefben előre meghatározott beillesztési helyenként és videónként)

 
15.500.- Ft
 
+ Áfa
 
havonta, előre
 
Késedelmes díjfizetés esetén küldött első felszólítás díja
 
2.500,- Ft
 
+ Áfa
 
5 napot meghaladó késedelem esetén
 
Késedelmes díjfizetés esetén küldött második felszólítás díja
5.000,- Ft
 
+ Áfa
 
10 napot meghaladó késedelem esetén
 

Késedelmes díjfizetés esetén küldött harmadik (és további) felszólítás díja

 
10.000,- Ft + Áfa
30 napot meghaladó késedelem esetén
Sürgősségi forgatás felára (kapacitás elejéig)
150.000,- Ft + Áfa
egyszeri díj


A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

1. számú melléklet

A szolgáltatás díjai - WebCommercialVideo
 
szolgáltatás megnevezése
Nettó ár bruttó ár
egység

WebCommercialVideo gyártása (összefoglaló videó és 4 részletvideó)

 
350.000,- Ft + Áfa
egyszeri díj

WebCommercialVideo működéséhez szükséges eszközök és szoftverek bérlése

(briefben előre meghatározott beillesztési helyenként és videónként)

15.500.- Ft
 
+ Áfa
 
havonta, előre
 
További részletvideók
22.500,- Ft + Áfa
előre, videónként
Késedelmes díjfizetés esetén küldött első felszólítás díja
2.500,- Ft
 
+ Áfa
 
5 napot meghaladó késedelem esetén
 
Késedelmes díjfizetés esetén küldött második felszólítás díja
5.000,- Ft
 
+ Áfa
 
10 napot meghaladó késedelem esetén
 

Késedelmes díjfizetés esetén küldött harmadik (és további) felszólítás díja

 
10.000,- Ft + Áfa
30 napot meghaladó késedelem esetén
Sürgősségi forgatás felára (kapacitás elejéig)
150.000,- Ft + Áfa
egyszeri díj


Az árak magyarországi forgatás esetén értendőek. Külföldön történő forgatás egyedi megállapodás keretében, egyedi árazás alapján.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

 

 

2. számú melléklet
 

A szolgáltatás használatához szükséges hardver és szoftver feltételek

Minimális szintű rendszerkövetelmények a felhasználó oldalán:

 • Microsoft Windows 2000, XP

o   Processzor: Intel Pentium III 800 MHz vagy nagyobb teljesítményű

o   Képernyő: 1024x768 - 16 bit

o   Memória: 1024 MB

o   Tárhely: 710 MB

 • Mac OS X 10.3 rendszerre:

o   - processzor: PowerPC G3 600 MHz vagy nagyobb teljesítményű

o   - Képernyő: 1024x768 - 16 bit

o   - Memória: 1024 MB

o   - Tárhely: 360 MB

 • Flash Player
 • Publikus Internet hozzáférés, vagy bármely zárt hálózat (pl.VPN), amelyről elérhető a Szolgáltató által biztosított URL.
 •  

WebCommercialVideo lejátszó szolgáltatásai:

 • Fényképek megjelenítése
 • Információs oldal szöveges információkkal
 • Üzletek elhelyezése térképen
 • Megosztás lehetősége a Szolgáltató által biztosítottak szerint


Megjegyzés: A fényképek feltöltése a Megrendelő feladata

Csak a következő paramétereknek megfelelő fényképeket tölthetők fel: file-onként max. 400 KB méretű, 1280x854 pixel felbontású, 3:2 képarányú, jpeg (.jpg) file formátumú képek.

Az ettől eltérő formátumú képek betöltéséből eredő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató vállalja, hogy az egyes területek, illetve szolgáltatások tekintetében az alábbi minőségi célértékeket biztosítja, éves szinten:

 • elektromos áram rendelkezésre állása: 99,9 %;
 • temperált hőmérséklet garantálása: 99,9 %;
 • 1 Gbps internet kapcsolat rendelkezésre állása a HBONE hálózathoz: 99,5 %;
 • az adatpark belső hálózatának rendelkezésre állása: 99,7%.


A fenti rendelkezésre állásokat az adatpark üzemeltetője automatikus monitorozó rendszerrel ellenőrzi.

 

 

3. számú melléklet

WEBMANVIDEO ÁTVÉTELI NYILATKOZAT
 

Alulírott ………… (lakcím:………….) a …………….. (székhely: ……………………) nevében kijelentem, hogy a rögzített felvételt megtekintettem, azt megfelelőnek tartom, az anyag újbóli felvételét nem kérem.

Egyúttal kijelentem, hogy jogosult vagyok a felvétel elfogadására.

Az átvevő személy neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dátum:
 

4. számú melléklet
 
WEBCOMMERCIALVIDEO ÁTVÉTELI NYILATKOZAT
 

Alulírott ………… (lakcím:………….) a …………….. (székhely: ……………………) nevében kijelentem, hogy az általunk igényelt felvételek elkészültek, az anyag újbóli felvételét nem kérem.

Egyúttal kijelentem, hogy jogosult vagyok a felvétel elfogadására.

Az átvevő személy neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dátum: