Reklámszpot

Rekmámszpotjaink gyártása során a kreativitás és a eredményesség mellett számunbkra a költséghatékonyság a legfontosabb szempont.

Az Interakció Produkció filozófiája az, hogy a figyelemfelkeltő kreatív ötletek megvalósítása során az alkalmazott filmes eszközökkel is alkalmazkodjon tervezett költségvetéséhez.

Célunk az, hogy a gyártáson megtakarított összeget a médiamegjelnések számának növelésére fordíthassa.